5*5 cm méretű tölgyfa mintákon pác színek:

Tölgyfélék:

 • szürke tölgy,
 • dárdás karéjú kocsánytalan tölgy,
 • erdélyi kocsánytalan tölgy,
 • olasz tölgy,
 • kocsányos tölgy
 • erdélyi kocsánytalan tölgy
 • kocsánytalan tölgy
 • molyhos tölgy
 • magyar tölgy
 • cserfa vagy csertölgy
 • Turner tölgy

A tölgy szinte minden európai kultúrában jelentős szerepet kapott, mint az istenek fája. Kiváltképp tisztelték az ógörögök, az etruszkok, a germánok, a kelták, a skandináv népek és a poroszok. Észak-Görögországban Dodona tölgyfája volt a legrégibb hellén orákulum, ahol a papok a lombok susogásából vélték kihallani a jövőt. Jelképezi az ősök tiszteletét, a rendületlen kitartást – ezért koszorúzza a magyar címert is.